De keerzijde van een IVF-behandeling

IVF is een ingrijpende behandeling

Sommige koppels worden tijdens een IVF-behandeling op verschillende vlakken overweldigd. Enerzijds zijn er de dagelijkse injecties, de punctie, de mogelijke bijwerkingen van de medicatie en de regelmatige bezoeken aan het vruchtbaarheidscentrum die knap lastig zijn qua lichamelijke belasting en tijdsinvestering. Anderzijds zijn er evenzeer de psychologische gevolgen die u niet mag onderschatten. Het gaat om een bewogen periode in uw leven waarin gevoelens van hoop en angst elkaar snel opvolgen.

Weet dat er altijd onverwachte omstandigheden kunnen optreden. Elke behandeling is anders. Het is helaas niet mogelijk om de slaagkans van een behandeling nauwkeurig te voorspellen. 

Het kan raadzaam zijn om op voorhand na te denken welke personen u op de hoogte zult stellen van uw behandeling. Zo vermijdt u pijnlijke vragen. De wachttijd van twee weken nadat de embryo's zijn teruggeplaatst, wordt meestal als de moeilijkste periode ervaren.

Als de behandeling u veel ellende bezorgt en u de raad van een deskundige nodig hebt, meld dat dan aan uw arts. U bent zeker geen uitzondering. Er bestaan speciale diensten voor koppels met vruchtbaarheidsproblemen.

Hoewel uw relatie en gevoelsleven op de proef kunnen worden gesteld tijdens IVF, biedt IVF u de kans uw kinderwens vervuld te zien. Koppels die besluiten om een beroep te doen op IVF wordt gevraagd met overtuiging alle richtlijnen van het ziekenhuis nauwgezet te volgen.

Voor de start van een behandeling moet een koppel zich de volgende vragen stellen:

  • Zijn wij voldoende geïnformeerd en ons voldoende bewust van wat er ons te wachten staat?
  • Aan hoeveel pogingen zullen we ons wagen?
  • Zijn wij er ons van bewust dat, zelfs na een positieve zwangerschapstest, er een risico op een miskraam bestaat?
  • Weten wij hoeveel onze kans op slagen bedraagt?

Kostenplaatje

Hoewel IVF een dure behandeling is, wordt het grootste deel van de behandeling en de medicatie gelukkig terugbetaald.

De kosten van IVF verschillen naargelang van het behandelingsschema. Het staat echter vast dat:

  • de laboratoriumkosten sinds 1 juli 2003 worden terugbetaald (volgens bepaalde voorwaarden).
  • de kostprijs van de geneesmiddelen deel uitmaakt van een forfait (volgens bepaalde voorwaarden).
  • de consultatiekosten eveneens deel uitmaken van een forfait (volgens bepaalde voorwaarden).

Om de voorwaarden voor terugbetaling te kennen, wendt u zich best tot uw mutualiteit. Zo bent u op de hoogte van de voorwaarden voor terugbetaling in uw specifieke geval.