Potentiële kandidaten

In de meeste gevallen vormt de leeftijd van de vrouw de voornaamste reden om een IVF-behandeling sneller aan te kaarten bij een koppel, voornamelijk om onnodig tijdverlies te vermijden. Het staat vast dat de kans op een zwangerschap snel daalt vanaf de leeftijd van 35 jaar en zo ook de kans op succes met IVF.

Hieronder vindt u de vooropgestelde indicaties om in aanmerking te komen voor een IVF-behandeling in België.

Aandoeningen van de eileider

IVF is ronduit aangewezen bij een totale ondoorgankelijkheid van de eileiders. Wanneer de functie van de eileiders slechts gedeeltelijk is gereduceerd, wordt IVF pas later overwogen.

Endometriose

Naargelang de ernst van de ziekte, is een medicamenteuze of chirurgische behandeling aangewezen. Als er na de behandeling geen zwangerschap optreedt, kan IVF worden overwogen.

Onvruchtbaarheid bij de man

Bij ernstige onvruchtbaarheid is ICSI volstrekt aangewezen. IVF is dan weer aangewezen bij een lichtere vorm van onvruchtbaarheid, aansluitend op meerdere cycli van IUI.

Hormonale stoornissen

Enkel wanneer andere behandelingen niet tot een zwangerschap geleid hebben.

Onverklaarde onvruchtbaarheid

IVF is aangewezen na verscheidene behandelingen met IUI, als de vrouw 36 of ouder is en nadat een koppel al drie jaar lang zonder succes zwanger probeert te raken.

Abnormaal baarmoederhalsslijm

Na mislukte behandelingen met intra-uteriene inseminatie.