De slaagkansen

Hoeveel bedraagt de slaagkans?

Bij een IVF-behandeling bedraagt de gemiddelde kans op succes ongeveer 20% per cyclus. De slaagkans is voornamelijk afhankelijk van individuele omstandigheden zoals de leeftijd, de spermakwaliteit en het aantal en de kwaliteit van de embryo's. Bovendien zal er niet na elke zwangerschap een levend kind op de wereld worden gezet. Een kwart van de zwangerschappen draait uit op een miskraam (20% van het totale aantal) of een buitenbaarmoederlijke zwangerschap (5%). Maar aangezien elke cyclus nieuwe kansen biedt, raakt de helft van de koppels na gemiddeld drie pogingen zwanger.

Alle centra registreren jaarlijks alle gegevens omtrent IVF. Die cijfers worden gebundeld en opgetekend in een rapport, het  zogenaamde Belrap rapport - www.belrap.be.

In dat jaarlijkse rapport vindt u gegevens over het aantal cycli met verse en ingevroren embryo's, het slaagpercentage per embryotransfer, per leeftijdsgroep, enz.

Ook het aantal meervoudige zwangerschappen staat er vermeld. Het is dus mogelijk om zich een beeld te vormen van de tendensen en de ontwikkelingen in de loop van de jaren.