De communicatie met uw partner

Een toestand van onvruchtbaarheid kan aanleiding geven tot een diepe crisis in uw relatie. Het leven dat u samen deelt wordt langs alle kanten bedreigd: onvruchtbaarheid heeft niet alleen een invloed op uw relatie met uw partner, maar ook op ieders zelfbeeld, uw toekomstdromen en uw relaties met uw ouders, vrienden en collega's. Er zijn weinig andere crisissen die een zodanig brede psychische weerslag hebben en u zo diep treffen.

Het is dus van belang dat u zich periodes van rust gunt terwijl uw behandeling loopt. Probeer tijdens die rustpauzes opnieuw plezier te beleven aan elkaars gezelschap, te genieten van een periode zonder verplichtingen en de batterijen op te laden zodat u de kracht en moed herwint om door te zetten.

Open en oprecht met elkaar communiceren is een stevige basis om meester te blijven over de emoties die onvruchtbaarheid oproept. U hebt beiden nood aan elkaars steun. 
 

Suggesties

Hieronder volgen enkele suggesties zodat u deze moeilijke fase in uw leven samen kunt trotseren:

  • Maak tijd vrij voor communicatie en praat met elkaar over uw gevoelens en noden.
  • Heb begrip voor elkaar en leg u erbij neer dat er uiteenlopende manieren bestaan om met emoties om te gaan.
  • Probeer geen druk uit te oefenen op uw partner en elkaar niet met de vinger te wijzen.
  • Plan alle stappen samen in.
  • Spreek af welke informatie u zult delen met anderen.