Steun uit uw omgeving

Een beroep doen op de personen die u steunen, hoe moeilijk ook, kan u helpen zware tijden door te komen. Wanneer u helemaal overstuur bent, kan het soms nuttig zijn uw emoties te delen met anderen om alles in perspectief te plaatsen en uw hart te luchten.

U kiest zelf de personen uit uw omgeving die het meest geschikt zijn u deze woelige tijden te helpen trotseren.

Het gebeurt vaak dat koppels tijdens hun behandeling afstand nemen van elkaar en ook familieleden en vrienden gaan mijden. Denk erom, er is niks beschamends aan het ondergaan van een vruchtbaarheidsbehandeling. Als u uw houding aanpast en zich open blijft stellen voor anderen zal u erin slagen uw relaties te onderhouden en dit probleem uit de weg te ruimen.

Probeer positief te blijven, ook wanneer dit niet altijd gemakkelijk is. Omring u met personen die voor verstrooiing kunnen zorgen tijdens deze moeilijke momenten.

Zoek ook andere vormen van ondersteuning, naast die van uw partner, zodat u de druk op elkaar niet opvoert. Bouw een netwerk op van familieleden en goede vrienden waar u op kan terugvallen wanneer u bedroefd bent. Aarzel ook niet om professionele hulp in te schakelen. Uw emotioneel welzijn kan enorm te lijden krijgen onder een vruchtbaarheidsbehandeling en een psychiater/psycholoog of maatschappelijk werker kan u bijstaan wanneer het u te veel wordt.