Adoptie, een alternatief om een gezin te stichten

Dankzij adoptie kan uw kinderwens op een andere manier in vervulling gaan. Het is zeker en vast moeilijk om uw droom van een biologisch kind op te geven. Vele adoptieouders, die voorheen zonder succes vruchtbaarheidsbehandelingen ondergingen, kunnen echter getuigen dat adoptie een gelukzalige en verrijkende ervaring kan zijn.

Sommige koppels overwegen adoptie uitermate snel tijdens de behandelingsfase en zijn dus beter voorbereid wanneer de behandeling faalt. Andere koppels overwegen adoptie niet tot aan het eind van het proces. Het gebeurt ook dat koppels meerdere behandelingsfases vruchteloos doorlopen en pas dan adoptie overwegen als enige, realiseerbare oplossing. Adoptie is niet geschikt voor iedereen, maar als u en uw partner besluiten een kind te adopteren, dient u goed voorbereid te zijn. Het adoptieproces vergt tijd, energie en onvoorwaardelijke toewijding.

Als u adoptie overweegt, zorg dan dat u perfect weet waarover u spreekt en tot in de details bent voorbereid op alle vlakken. In België is er heel wat informatie beschikbaar over de gangbare procedures en de mogelijke struikelblokken. U kan ook inlichtingen inwinnen bij 'Kind en Gezin', de centrale autoriteit voor adoptie in Vlaanderen.


Wikken en wegen

Een koppel dat een kind wenst te adopteren moet bedacht zijn op verschillende zaken. De beslissing die u gezamenlijk neemt, kan het resultaat zijn van een lang traject. Kinderen die in aanmerking komen voor adoptie hebben daarenboven vaak al heel wat meegemaakt in hun korte leven. Ze zullen tijd en ruimte nodig hebben om zich aan te passen. Hoe jonger het kind bij de adoptie is, hoe gemakkelijker het zich doorgaans zal aanpassen. U moet weten dat u ongetwijfeld geconfronteerd zal worden met hechtingsproblemen, culturele verschillen, discriminatie en de zoektocht van het kind naar zijn biologische ouders.

U moet eveneens rekening houden met complexe normen en wetten aangaande het adoptieproces. Die wetten kunnen van land tot land verschillen.

De kosten bij adoptie zijn bovendien aanzienlijk hoog. Het kostenplaatje houdt sommige koppels tegen.

Tot slot vergt adoptie tijd. Wanneer u alle formulieren hebt ingevuld, de nodige vormingen hebt gevolgd en de interviews hebt doorstaan, moet u immers nog wachten tot er een kind kan worden geadopteerd. Niemand kan voorspellen hoelang dat zal duren. In sommige gevallen kan het wachten langer duren dan voorzien omdat de biologische moeder bijvoorbeeld van gedacht verandert.

 

De adoptieprocedure

Adoptie, wat is dat?

Adoptie is een juridische maatregel die een kind dat, om diverse redenen, niet bij zijn biologische ouders kan opgroeien, de kans geeft om in een normaal gezin groot te worden. Het spreekt vanzelf dat het juridische aspect slechts een deel uitmaakt van een geheel aan aspecten die spelen bij adoptie. Het emotionele aspect speelt hierbij een onmiskenbare rol. U kunt ervoor kiezen om een Belgisch of buitenlands kind te adopteren. Meer informatie vindt u op de website van Kind en Gezin.

Informatie

Om u goed op deze stap voor te bereiden kunt u heel wat naslagwerken en websites raadplegen. Het is belangrijk dat u de verschillende (wettelijke, financiële, emotionele, ...) aspecten van deze procedure in overweging neemt. Het kan ook de moeite lonen om contact op te nemen met verenigingen van adoptieouders zodat u uit hun ervaringen kunt leren.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van Kind en Gezin: www.kindengezin.be.