Een kalender opstellen

Een kalender opstellen is een eerste stap om van start te gaan met een vruchtbaarheidsbehandeling. Aan de hand van de kalender bepaalt u het aantal pogingen dat u zult ondernemen en het beschikbare budget om uw kinderwens te verwezenlijken.

Het is overigens belangrijk dat u en uw partner openhartig praten over meningen en gevoelens aangezien onvruchtbaarheid draaglijker wordt met z'n tweeën. Wanneer u en uw partner hetzelfde doel voor ogen hebben, wordt het bovendien eenvoudiger om knopen door te hakken over de behandeling.

Als u de kalender hebt opgesteld, bouwt u best enige marge in om flexibel te kunnen reageren. Bij elke vruchtbaarheidsbehandeling is het essentieel dat u de mogelijkheid hebt zich snel te kunnen aanpassen aan veranderingen.

De eerste stappen

Wanneer u een kalender opstelt, kunnen u en uw partner zich de volgende vragen stellen:

  • Wat zijn onze limieten op financieel vlak?
  • Wie kan ons helpen?
  • Druist de behandeling niet in tegen onze spirituele en morele overtuigingen?
  • Hoe voelen we ons bij de behandeling?
  • In welke mate willen we doorzetten met het hele proces?