Starten met een behandeling

Een onvruchtbaarheidsbehandeling wordt wel eens vergeleken met een reis naar een onbekende wereld. Zo krijgt u te maken met een nieuw jargon, een nieuwe medische omgeving en behandelingsroutines waar u geen ervaring mee hebt.

Op emotioneel vlak is het allemaal bijzonder uitputtend.  De kans bestaat dat u binnen een tijdspanne van slechts enkele dagen wordt geconfronteerd met tegenstrijdige gevoelens zoals hoop en ontgoocheling.

In deze fase kunt u misschien wel bevatten wat u doormaakt. Maar aangezien de toekomst onzeker is, is het volkomen normaal dat u en uw partner kampen met het gevoel dat de controle over uw leven zoek is. Praat openhartig met uw partner om een behandelingsprogramma uit te stippelen en te bepalen hoeveel behandelingscycli u bereid bent te ondergaan.

Aarzel ook niet om al uw vragen te stellen aan het medische team dat u begeleidt zodat u een antwoord krijgt op al uw vragen. Hoe beter u geïnformeerd bent, hoe rustiger en zelfverzekerder u de verschillende fases tegemoet zult gaan.

Hier vindt u de nodige informatie zodat u zich beter kunt voorbereiden op uw behandeling.
 

Een kalender opstellen

Belangrijke vragen

Het werk van de artsen verlichten

Voorbereiding