De risico's

In elk stadium van een IVF-behandeling kunnen de patiëntes andere bijwerkingen ervaren:

  • Tijdens de stimulatiefase kunnen de geneesmiddelen humeurigheid en hoofdpijn uitlokken. Er bestaat ook een kans dat de eierstokken te intens reageren (hyperstimulatie) en buikpijn veroorzaken. In dat geval is het aangeraden dat u dadelijk contact opneemt met de betrokken verpleegkundige of met uw vruchtbaarheidscentrum zodat men de nodige onderzoeken kan verrichten.
  • Hoewel een punctie minimale risico's inhoudt, kan er een bloeding of, bij uitzondering, ook een ontsteking ontstaan. Hoewel het eerder zeldzaam is, kunnen de naburige organen van de eierstokken (blaas, darmen) worden beschadigd.

Het risico op een meervoudige zwangerschap bestaat. Om de kans op een zwangerschap te optimaliseren en tegelijk het risico op meerlingen te beperken, wordt er een strikt terugplaatsingsbeleid toegepast. In België worden er meestal 1 of 2 embryo's teruggeplaatst. Zelfs wanneer er één enkel embryo wordt teruggeplaatst, kan er een (monozygote of eeneiige) tweeling groeien net zoals in natuurlijke omstandigheden. De kans op een tweeling bedraagt in een dergelijk geval omstreeks 25% en op een drieling 1%.  Vandaar dat u ook rekening dient te houden met het risico op verwikkelingen naar aanleiding van een meervoudige zwangerschap (zoals een miskraam, vroegtijdige geboorte of diabetes).

Hoewel een positieve zwangerschapstest veelbelovend is, loopt het in 25% van de gevallen alsnog fout af. Er bestaat immers een risico van om en bij 20% op een miskraam (het risico neemt toe naarmate de leeftijd van de patiënte toeneemt) en van 5% op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Tot op heden is er geen aantoonbaar extra risico op aangeboren afwijkingen naar aanleiding van een behandeling van medisch begeleide voortplanting. Desondanks zal de gynaecoloog of IVF-deskundige geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen betreffende de afloop van een IVF- of ICSI-behandeling. U zal voor de start van een behandeling een verklaring moeten ondertekenen dat u hiermee akkoord gaat. Wanneer er aanwijzingen bestaan voor een verhoogd risico, bijvoorbeeld de leeftijd van de vrouw (36 jaar of ouder) of het voorkomen van aangeboren afwijkingen in de familie, kan prenatale diagnostiek een oplossing bieden.

Het valt tot slot niet te ontkennen dat IVF mentaal uitputtend kan zijn. U doet er als patiënt goed aan stress zo veel mogelijk uit uw leven te bannen door gezond te leven, relaxatietechnieken toe te passen en troost en ondersteuning te zoeken bij uw familie of bij psychologen verbonden aan uw vruchtbaarheidscentrum.