Vragen om aan de arts te stellen

Bepaalde vruchtbaarheidsproblemen kunnen na een eerste gesprek met het koppel worden bepaald. De arts stelt tal van uitvoerige vragen over uw medische voorgeschiedenis en uw levenswijze.

Hier volgt een lijst met mogelijke vragen die u kunt stellen:

Over de arts

 • Wat zijn zijn referenties op het vlak van de behandeling van onvruchtbaarheid?
 • Wat is zijn persoonlijke ervaring?
 • Wat is zijn ervaring met het vruchtbaarheidscentrum dat u heeft gekozen?
 • Voor welke aanpak kiest hij?
 • Wat zijn de slaagpercentages van een behandeling met zijn programma?

Over de organisatie

 • Wat zijn de raadplegingsuren? Weekends, avonden, vakanties?
 • Is er een bepaald uur waarop de patiënten kunnen bellen met hun vragen?
 • Wie is de gesprekspartner als er vragen zijn? Een arts? Een verpleegkundige? Iemand anders?
 • Welke onderzoeken worden er in de praktijk uitgevoerd? Welke onderzoeken worden er elders uitgevoerd?
 • Zult u steeds worden opgevolgd door dezelfde specialist?

Over de check-up

 • Binnen welke termijn kunt u met de onderzoeken beginnen?
 • Welke onderzoeken worden er uitgevoerd en aan welke voorwaarden moet er worden voldaan voor het onderzoek?
 • Binnen welke termijn zijn de resultaten bekend?
 • Kunnen veranderingen in levensstijl de resultaten van de onderzoeken beïnvloeden?

Over het kostenplaatje

 • Welke kosten moeten worden voorzien?
 • Wat is er in de kostprijs inbegrepen?

Over de informatiebronnen

 • Welk informatiemateriaal wordt er ter beschikking van de patiënten gesteld?
 • Kunt u bepaalde boeken of informatiebronnen aanraden?
 • Biedt u ondersteuning aan uw patiënten, bijvoorbeeld in de vorm van discussiegroepen, psychologische ondersteuning?