Onderzoeken, symptomen en diagnoses bij de man

In dit deel vindt u informatie over de door het medisch team vereiste basisonderzoeken, de meest gemelde symptomen op het vlak van mannelijke onvruchtbaarheid en de diagnoses die het vaakst worden gesteld.

Basisonderzoeken

Symptomen

Diagnostics