Symptomen bij de vrouw

Sommige vrouwen vertonen kenmerken of tekenen (symptomen) die eventueel kunnen wijzen op een vruchtbaarheidsprobleem. Anderen vertonen helemaal geen symptomen.

Het is belangrijk dat een vrouw haar lichaam kent en er goed op let. Lichamelijke veranderingen, zoals een onregelmatige menstruatie of geen menstruatie, buikpijn, chronische acne en gewichtstoename, kunnen op een probleem wijzen. Door deze eventuele symptomen aan uw arts te melden, kunt u hem helpen om een preciezere diagnose te stellen.

Onder deze symptomen onthouden we:

 

Wijzigingen van de cyclus

De menstruatiecyclus is een uiterst nauwkeurig proces. Elke ontregeling ervan kan de vruchtbaarheid verminderen. Een regelmatige cyclus varieert tussen de 26 en 36 dagen.

Abnormale menstruatiecyclus

Er bestaan verschillende oorzaken. We onderscheiden de volgende:

 • Anovulatie
 • Hyperprolactinemie
 • Micropolycystische eierstokken (PCOS)
 • Luteale insufficiëntie (LI)
 • Vroegtijdige menopauze (VM)

Abnormale (pijnlijke of langdurige) menstruatie

 • Hypermenorroe – Te hevig bloedverlies met normale tussenpozen en een normale duur van de menstruatie.
 • Menorragie – Normale tussenpozen, maar de menstruatie duurt te lang (al dan niet te hevig).
 • Metrorragie – Onregelmatige tussenpozen, vaak te lange en te hevige menstruatie (onregelmatige cycli).

Ook tussen de menstruatieperiodes door kan er bloedverlies optreden. Uw arts kan u zeggen of uw menstruatiecyclus als abnormaal wordt beschouwd. Hij/zij zal ook willen weten of uw cyclus altijd al onregelmatig is geweest of vroeger normaal was.

Geen menstruatie (amenorroe)

Amenorroe is de medische term om aan te duiden dat een vrouw geen menstruatieperiodes (meer) heeft of met tussenpozen van meer dan 6 maanden. Haar cyclus is dus abnormaal.

We spreken over primaire amenorroe als de vrouw nooit een menstruatieperiode heeft gehad.

We spreken over secundaire amenorroe als de menstruatieperiodes uitblijven nadat de cyclus eerst normaal was.

Een regelmatige menstruatie is een goede indicatie van het feit dat er een eisprong is (de productie van rijpe eicellen).

Verschillende factoren kunnen bijdragen tot amenorroe, waaronder:

 • Anovulatie
 • Hyperprolactinemie (overmatige productie van het hormoon prolactine)
 • Aangeboren afwijkingen aan de baarmoeder/vagina

Meer informatie over deze verschillende stoornissen en de behandelingen ervan vindt u in de rubriek over de diagnoses.

 

Andere verstoorde hormonale evenwichten

Meerdere endocriene afwijkingen kunnen een invloed hebben op de productie van hormonen. Onder de symptomen onthouden we:

Acne

Chronische acne kan verband houden met een hormonale oorzaak, met name in het kader van micropolycystische eierstokken (PCOS).

Overmatige beharing

Overmatige beharing is een ander teken van een abnormale productie van androgenen, aangetroffen in het kader van micropolycystische eierstokken (PCOS).

Seborroe (overmatige talgafscheiding)

Net zoals acne kan een chronisch vette huid wijzen op een hormonale stoornis, met name wat de productie van androgenen betreft. Vaak gaat het om een verschijnsel dat verband houdt met PCOS.

Tepelafscheiding (galactorroe)

Bij hyperprolactinemie kan er tepelafscheiding optreden wanneer de vrouw niet zwanger is.

 

Vroegere infecties

Tal van infecties kunnen de vrouwelijke vruchtbaarheid aantasten.

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's)

Als we het over soa's hebben, dan denken we vaak aan syfilis, gonorroe of aids. Maar er bestaan nog andere soa's die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de vruchtbaarheid, zoals chlamydia. Een slecht behandelde chlamydia kan littekens achterlaten ter hoogte van de eierstokken en het kleine bekken, waardoor de vruchtbaarheid fors in het gedrang komt.

Infecties van de urinewegen

Terugkerende infecties van de urinewegen hebben vaak te maken met een ontsteking van het kleine bekken (nieren, urinebuis, blaas). Als een patiënte regelmatig dit soort infecties heeft, dan moet de behandelende arts of de specialist voorstellen om dit grondiger te onderzoeken.

Vaginale infecties

Candida is de hoofdverantwoordelijke voor vaginale infecties. Deze schimmel veroorzaakt een abnormale vaginale afscheiding (qua geur en kleur) en vereist een aangepaste behandeling.

 

Pijn

Pijn is subjectief en wordt door elke vrouw anders geïnterpreteerd. Wat de ene vrouw als pijn ervaart, kan voor de andere slechts een lichte hinder betekenen. Pijn kan aanhouden of enkel in bepaalde situaties opduiken. Dat is de reden waarom vrouwen aandachtig moeten zijn voor de soorten pijn en hun arts daarover moeten inlichten.

Menstruatiepijn

Abnormaal hevige krampen (invaliderende pijn) kunnen wijzen op endometriose.

Pijn bij de geslachtsgemeenschap (dyspareunie)

Pijn tijdens de geslachtsgemeenschap houdt:

 • ofwel verband met vaginale problemen (zoals vaginale droogte of vaginale infecties),
 • ofwel verband met een seksualiteitsstoornis (psychische problemen of problemen binnen het koppel).

Anderzijds kan dyspareunie ook wijzen op endometriose of myomen (vleesbomen).

Dit probleem bij het vrijen is niet alleen een reden om naar uw arts te stappen, maar ook om een vruchtbaarheidsanalyse te laten uitvoeren.

 

Andere factoren

Ook andere oorzaken kunnen blijk geven van een vruchtbaarheidsstoornis.

Gewichtstoename of -verlies

Te veel bijkomen of afvallen kan leiden tot stoornissen in de cyclus.

 Obesitas kan een symptoom zijn van PCOS.

Extreem gewichtsverlies kan doen denken aan een onderliggende mentale anorexia. Daarentegen heeft gewichtsverlies bij een zwaarlijvige patiënte een gunstig effect op de vruchtbaarheid.

Hoge koorts

Hoge koorts gedurende een paar dagen die gepaard gaat met pijn ter hoogte van het bekken kan wijzen op een ontsteking van het kleine bekken ('pelvic inflammatory disease' - PID) (algemene oorzaak van vrouwelijke steriliteit) of een infectie van de urinewegen.

Sterilisatie van de vrouw (of een hersteloperatie)

De afbinding van de eileiders is niet noodzakelijkerwijs definitief. Dankzij microchirurgie kan de doorgang weer vrij worden gemaakt, maar het succes van de ingreep is niet altijd gegarandeerd. IVF zal dan de enige oplossing zijn om zwanger te worden.

Gebruik van DES door de moeder

DES (diëthylstilbestrol) is een geneesmiddel dat vroeger werd voorgeschreven om het risico op miskramen te voorkomen.

Dit geneesmiddel kan onherstelbare gevolgen hebben voor de vruchtbaarheid van de kinderen van patiëntes die dit geneesmiddel hebben genomen.