Stress

Elke vrouw interpreteert en beleeft stress op een andere manier. Per definitie is stress een situatie die door de vrouw als zorgwekkend kan worden ervaren. Acute en chronische stress kan tot depressies leiden en kan wijzigingen aan het immuunsysteem en de slaap veroorzaken. Ook al is er maar een klein oorzakelijk verband tussen stress en onvruchtbaarheid, toch kunnen extreem hoge stressniveaus bij de vrouw het hormonenniveau wijzigen en zo  een onregelmatige eisprong of krampen ter hoogte van de eileiders veroorzaken, wat in beide gevallen tot onvruchtbaarheid bijdraagt.