Verminderde vruchtbaarheid en vruchtbaarheidsproblemen

Verminderde vruchtbaarheid, een fenomeen dat 1 op de 6 koppels treft

De meeste koppels hebben een kinderwens. Het merendeel van de vrouwen plant deze fase tijdens hun levenstraject.

De bevruchting lijkt een eenvoudig en gemakkelijk proces, maar voor sommige mensen is dat helemaal niet zo.

Als een zwangerschap op zich laat wachten, dan kan het gaan om een vruchtbaarheidsprobleem dat ook gekend is onder de naam verminderde vruchtbaarheid.

Verminderde vruchtbaarheid doet zich voor wanneer u of uw partner, of beiden, te kampen heeft met lichamelijke of anatomische problemen waardoor het voortplantingsproces verhinderd wordt. Heel wat mensen zijn verrast als ze te horen krijgen hoe wijdverspreid dit probleem is. In België wordt 1 op de 6 koppels geconfronteerd met vruchtbaarheidsproblemen. Het ligt dus voor de hand dat u niet alleen bent met uw twijfels en uw vragen.

De voornaamste oorzaken van onvruchtbaarheid (die uitvoeriger worden besproken in de rubriek "We proberen een kind te krijgen, maar het lukt niet" zijn te verklaren door een probleem met de kwaliteit van het sperma, problemen met de eisprong door hormonale stoornissen, problemen ter hoogte van de eileiders of de baarmoeder en tot slot de leeftijd van de patiëntes.