Verschillende behandelingen

Nadat alle onderzoeken achter de rug zijn, is er wellicht een verklaring gevonden voor uw vruchtbaarheidsprobleem. Het kan echter ook dat er geen enkele verklaring voor handen is  (onverklaarde hypofertiliteit). Uw arts zal u een aangepaste behandeling voorstellen afhankelijk van de diagnose, uw leeftijd en de tijd die al is verstreken sinds u zwanger probeerde te worden.

In dit hoofdstuk kunt u alles lezen over de opstartfase van een vruchtbaarheidsbehandeling. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen behandelingen louter op basis van medicijnen, heelkundige ingrepen om de vruchtbaarheid te verhogen en medisch begeleide voortplanting.

Het is goed om te weten dat de onmiddellijke opstart van een behandeling niet altijd de beste oplossing is. Als u een gezin wilt stichten, doet u er in bepaalde gevallen goed aan de raad op te volgen geduldig af te wachten.

Geduld is een goede zaak

Doorgaans raakt 80 tot 90% van de vrouwen in minder dan één jaar tijd in verwachting.

Als de onderzoeken uitwijzen dat een koppel een goede kans maakt om binnen afzienbare tijd spontaan zwanger te worden en de leeftijd van de vrouw gunstig is, zal de arts mogelijk voorstellen af te wachten.

Een vruchtbaarheidsbehandeling is pas aangewezen wanneer er dankzij de behandeling meer kans bestaat dat het koppel zwanger raakt dan wanneer er niets wordt ondernomen.