Vruchtbaarheid

In dit deel vindt u basisinformatie over de vruchtbaarheid en het voortplantingsproces.

Dankzij de uitleg over het vrouwelijke en het mannelijke voortplantingsstelsel zult u de verschillende stappen begrijpen die nodig zijn om een kind te verwekken.

Tot slot geven we u praktische tips om uw kansen op een baby te optimaliseren. Daarbij mag u een evenwichtige levenswijze niet uit het oog verliezen.